İKLİM GREVİ HAFTA 108

İklim grevinde 108. haftam ?
Cuma grevleri bizim önceliğimiz, çünkü iklim hareketinin ne kadar güçlü ve kararlı olduğunu gösteriyor. Öyleyse farkındalığı yaymak ve gerçek eylem talep etmek için her cuma grev yapmaya devam! #İklimAciliyetiyleYüzleş #ParisiOnayla

My 108th week on climate strike ?
Friday strikes are our priority, because they show how strong and determined this movement is. So let’s go on striking every Friday to spread awareness and demand real action! ? #FridaysForFuture #FaceTheClimateEmergency #FightFor1Point5