İKLİM GREVİ HAFTA 111

İklim grevinde 111. haftam
(Sokağa çıkma yasağı nedeniyle online) 🌍

🐀 Dünya üzerinde hiçbir canlı mozaik kuyruklu farenin sonunu hak etmiyor.
🐀 Onun nesli, dünyaya çarpan bir meteor yüzünden değil, insanların yarattığı iklim krizi yüzünden tükendi.
🐀 Aynı iklim krizi, kontrol altına alınamadığı takdirde, başka hayvanları, başka bitkileri ve sonunda biz insanları da tükenişe sürükleyecek.
🐀 Bu gidişe dur demek de ancak, insanlığın en kısa zamanda fosil yakıtlara veda etmesiyle mümkün.
🐀 İklim eylemsizliğinin maliyeti, iklim eyleminin maliyetinden çok daha yüksek olacak.
🐀 Onun için dünyanın tüm ulusları birlikte hareket ederek bizi en hızlı şekilde net sıfır emisyona ulaştırmalı.

#Hedef1Buçuk #ParisiOnayla #FosilYakıtlardanKurtul #NetSıfırEmisyon #BoşVaatlerİstemiyoruz #İklimEylemi #İklimEylemsizliğineSon #MozaikKuyrukluFare #AltıncıBüyükYokOluş

Eng. ⤵️

My 111th week on climate strike
(online due to lockdown) 🌍

🐀 No living creature on earth deserves the end of the mosaic-tailed mouse.
🐀 Its extinction was not caused by a meteor hitting the earth, but by the climate crisis created by humans.
🐀 The same climate crisis, if not brought under control, will drive other animals, other plants and eventually us humans into extinction.
🐀 Avoiding this end is only possible if humanity bids farewell to fossil fuels as soon as possible.
🐀 The cost of climate inaction will be much higher than the cost of climate action.
🐀 All nations of the world must act together and get us fast to net zero emissions.

#SixthGreatExtinction #ExtinctionRebellion #MosaicTailedRat #NoMoreEmptyPromises #FightFor1Point5 #NetZeroEmissions #FridaysForFuture