İKLİM GREVİ HAFTA 114

İklim grevinde 114. haftam ?
Uganda ve Tanzanya’daki yaşam savunucuları Total’in büyük petrol boru hattı projesi EACOP’a karşı protestolarında yalnız değil.
❌ PETROL BİR İKLİM KATİLİ!
❌ Petrol Çağı bitti!
Artık fosil yakıtları yerin altında bırakıp yenilenebilir enerjiye geçme zamanı.
❌ EACOP (East African Crude Oil Pipeline / Doğu Afrika Ham Petrol Boru Hattı) durdurulmalı!
#YerinAltındaBırak #PetrolÇağıBitti #FosilYakıtlardanKurtul #YenilenebilirEnerji #İklimAcil

My 114th week on climate strike ?
Defenders of Uganda and Tanzania are not alone in their protest against the massive pipeline project EACOP.
❌ OIL IS A CLIMATE KILLER!
❌ Age of Oil is over!
It’s time to leave fossil fuels in the ground and switch to renewable energy.
❌ Total has to #StopEACOP ‼️
#LeaveFossilFuelsInTheGround #AgeOfOilIsOver #TotalAGM #MindTheGap #FaceTheClimateEmergency #FridaysForFuture