İKLİM GREVİ HAFTA 32

İklim Grevi Hafta 32
20 Eylül’ü hatırlatan yağmurlu bir İstanbul grevi daha. İklim krizinin farkında mısınız yazılı pankartım elimde. Grevden sonra bir çevre festivalinde konuşmak üzere yine vapurla Kadıköy’e geçeceğim.

Climate Strike Week 32
Another rainy Istanbul strike after September 20th. After the strike I will be heading for Kadıköy once again, to give a speech at an environment festival today. My placard reads: Are you aware of the climate crisis? I can tell you if you want”