İKLİM GREVİ HAFTA 43

İklim Grevi Hafta 43

Bugün Avustralya’da orman yangınlarından zarar gören tüm canlılar için yastayız. Sabah arkadaşım Hivda Polat ile Ortaköy’de grevimizi yaptıktan sonra Avustralya Konsolosluğu’ndaki eyleme geçiyoruz.

Climate Strike Week 43

All in black today to mourn those suffering or dead from wildfires in Australia. Now we are heading to the Australian Embassy in Istanbul for a bushfire rebellion.