İKLİM GREVİ HAFTA 53

İklim Grevi Hafta 53
Paris Anlaşması’nı hala onaylamamış 8 ülkeden biri olan Türkiye, korona virüsüne karşı ciddi bir mücadele veriyor. Yöneticilerimizin aynı ciddiyeti iklim krizine de göstererek Paris Anlaşması’nı meclisten geçirmelerini bekliyorum💪

Climate Strike Week 53
Being one of the 8 countries which still did not ratify Paris Agreement, Turkey is running a serious fight against COVID-19. Calling out to our government to treat climate crisis with the same seriousness and ratify Paris Agreement 💪