İKLİM GREVİ HAFTA 53

İklim Grevi Hafta 53
Paris Anlaşması’nı hala onaylamamış 8 ülkeden biri olan Türkiye, korona virüsüne karşı ciddi bir mücadele veriyor. Yöneticilerimizin aynı ciddiyeti iklim krizine de göstererek Paris Anlaşması’nı meclisten geçirmelerini bekliyorum?

Climate Strike Week 53
Being one of the 8 countries which still did not ratify Paris Agreement, Turkey is running a serious fight against COVID-19. Calling out to our government to treat climate crisis with the same seriousness and ratify Paris Agreement ?