İKLİM GREVİ HAFTA 56

İklim Grevi Hafta 56
Kendi ders kitaplarımı kendim yaptım, kendi kendimi eğitiyorum ? Ne mi demek istiyorum? İklim krizi bütün okullarda ZORUNLU DERS olmalı. Tüm çocuklar bu konuda eğitilmeli, çünkü tehlike altında olan ONLARIN geleceği. Gerçekleri bilmeye, iklim krizini öğrenmeye her çocuğun HAKKI VAR. Bu hafta tüm dünyada tüm çocuklar için iklim eğitimi talep ediyoruz!

Climate Strike Week 56
I made my own textbooks and I’m educating myself ? What am I trying to say? The climate crisis must become an obligatory course in all schools. All children need to be educated about it, because it’s a threat to THEIR future. They all have a RIGHT to know the truth and learn about the climate crisis. This week we demand climate education for children all over the world!