İKLİM GREVİ HAFTA 58

İklim Grevi Hafta 58
Çalışan, üreten, emek veren herkesin, yaşadığımız bu karantina günlerinde özellikle de sağlık çalışanlarımızın yanındayız💪

Climate Strike Week 58
Solidarity with workers on Workers’ Day 💪