İKLİM GREVİ HAFTA 58

İklim Grevi Hafta 58
Çalışan, üreten, emek veren herkesin, yaşadığımız bu karantina günlerinde özellikle de sağlık çalışanlarımızın yanındayız?

Climate Strike Week 58
Solidarity with workers on Workers’ Day ?