İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR

#istanbulsözleşmesiyaşatır #dayanışmayaşatır #womenempowerment #womensupportingwomen