COP25'in dünya aktivistlerine tavrı kabul edilemez. Eylemsizliğe son!