Güneş gibi temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağımız varken neden hala fosil yakıt tüketiyoruz?