İklim krizi büyüdükçe, gıda krizi de büyüyor. Çünkü tarım, iklim koşullarının tahmin edilebilir olması üzerine kurulu.