Demokrasi Konferansı'nda söz alıp iklim krizine yönelik taleplerimizi dile getirdim.