Kadın hakları insan haklarıdır ve cinsiyet adaleti olmadan iklim adaleti olamaz!