Kasım 2019 için küresel sıcaklık ortalaması, 1951-1980 Kasım ortalamasının 1.02 °C üzerindeydi.