Termik santraller havayı dilediği gibi kirletebilir" yasası Meclis'te onaylandı.