Hayalini kurduğumuz dünyada ırkçılığa yer yok! Irk adaletinin sağlanamadığı bir dünyada iklim adaleti de sağlanamaz. Demek ki ikisini birden talep etmemiz gerekiyor.