İstanbul'un doğal bir Boğaz'ı zaten var. Ekosistemlerin yıkımı pahasına yapay bir 2. Boğaz açmayı göze alamayız.